فرآینده استفاده از بیمه تبلیغ ابلاغ شد

به منظور ارج نهادن و همچنین کاهش دغدغه مبلغین گرامی در ماه مبارک رمضان و با حمایت مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، مبلغین فعال در سامانه شمع تحت پوشش بیمه تبلیغ قرار گرفتند.

شرح خبر

طلاب و مبلغینی که جهت بهره‌مندی از بیمه تبلیغ در ابتدای ماه مبارک رمضان ثبت نام کردند، می‌توانند بر اساس فرایند ذیل از این بیمه بهره‌مند شوند:

1.مبلغین حادثه زده با مراجعه به ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها، اسناد پزشکی(برای صدمات بدنی مبلغین) و پزشکی قانونی(برای فوت مبلغین) را به مدیر اداره تبلیغات اسلامی تحویل خواهند داد؛

2.اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پس از بررسی و تأیید مشخصات مراجعه کننده محترم در لیست ثبت نام کنندگان اولیه بیمه، در نامه‌ای همراه با اسناد پزشکی مربوطه، صدمات بدنی یا حادثه فوت مبلغین را به اداره کل تبلیغات استان اعلام خواهد نمود؛

3.کارشناس اعزام استان بعد از بررسی گزارشات ارسالی در شهرستان‌ها، نامه مذکور را با امضای مدیر کل محترم استان به اداره کل امور مبلغین سازمان تبلیغات ارسال خواهد نمود؛

4.گزارشات ارسالی از استان‌ها بعد از بررسی و تأیید مرکز تماس اداره کل امور مبلغین، به مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ارسال و هزینه‌‌ بیمه به حساب طلاب واریز خواهد شد؛

5.گزارش واریزی هزینه بیمه هر استان پس از واریز از سوی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، جهت استحضار به اداره کل استان‌ها ارسال خواهد شد.

تذکرات مهم:

1.بیمه تبلیغ ماه مبارک رمضان فقط مخصوص طلابی است که در ابتدای ماه مبارک رمضان در فراخوان اولیه ثبت نام نموده‌اند؛

2.بهره‌مندی طلاب از بیمه تبلیغ منوط به ثبت فعالیت تبلیغی ماه مبارک رمضان در سامانه شمع و تأیید این فعالیت از سوی مدیران شهرستانی و مرکز تماس امور مبلغین می‌باشد؛

3.جهت واریز هزینه بیمه از سوی مرکز خدمات، ثبت شماره شبای بانکی مبلغین در سامانه شمع الزامی است؛

4.میزان حمایت بیمه تبلیغ در ماه مباک رمضان عبارت است از :

* صدمات بدنی به میزان 30 میلیون تومان

* فوت عادی به میزان 120  میلیون تومان

* فوت در اثر حادثه به میزان 180 میلیون تومان

5.در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر به دفاتر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها مراجعه و یا بصورت برخط با پشتیبانان سامانه شمع ارتباط بگیرید.

امیدواریم با حمایت‌ مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، بیمه تبلیغ به صورت ثابت به عنوان یکی از حمایت‌های ویژه مبلغین در مناسبت‌های آتی نهادینه شود.