اگر سخنران و یا دعوت کننده هستید کد ملی، و اگر کارشناس هستید نام کاربری را وارد نمایید
اخبار تبلیغ
بازگشت
عهد جهاد

سهم شما در «عهد جهاد» دعوت از مردم برای اعلام آمادگی برای جهاد تبیین با ارسال کلمهٔ لبیک به سامانه 10004615 است. 

1401/05/15