کد ملی ورود دعوت کننده / مبلغ
نام کاربری ورود کارشناس
اخبار تبلیغ
بازگشت
رویداد «هم‌آهنگ» با هدف ترویج ازدواج آسان

با مشارکت امور میلغین سازمان تبلیغات اسلامی؛ رویداد «هم‌آهنگ» با هدف ترویج ازدواج آسان برگزار شد.

رویداد ایده‌پردازی گروه‌های تبلیغی در ترویج و تسهیل ازدواج باعنوان «هم‌آهنگ» با برگزاری کارگاه آموزشی و ارائه ایده‌ها برگزار شد.این رویداد با حضور رییس وزارت ورزش و جوانان و سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان و با مشارکت امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی در مشهد برگزار شد.

1401/01/28