از جامعه حسینی تا جهان مهدوی  | 

«ویژگی‌های جامعۀ حسینیِ مقدمه‌ساز ظهور»

نوع محتوا : منبر کامل

مناسبت : محرم

تاریخ انتشار : 1401/05/05

شرح محتوای تبلیغی
دیدگاه

بخشی از کتاب:
یکی از تلقی‌های غلطی که از دین وجود دارد، تلقی فردی بودن دین است، نه تلقی اجتماعی از دین
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عناوین جلسات:
جلسه اول:  جامعه‌ای با هدف بزرگ، جامعه‌ای با هدف کوچک
جلسه دوم: جامعۀ رابطه محور، جامعه ضابطه محور
جلسه سوم: جامعۀ اجتماعی، جامعۀ تنها
 جلسه چهارم: جامعۀ مستقل، جامعۀ منفعل
 جلسه پنجم: جامعۀ مقاوم، جامعۀ شکننده
 جلسه ششم: جامعۀ هوشمند، جامعۀ ساده‌اندیش
جلسه هفتم: جامعۀ کلان‌نگر، آینده‌نگر و جامع‌نگر
جلسه هشتم: جامعۀ خودباور، جامعۀ خودتحقیر
جلسه نهم: جامعۀ شجاع ، جامعۀ ترسو 
جلسه دهم: جامعۀ قوی، جامعۀ ضعیف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کاری از گروه تولید محتوای گام دومی‌ها 

دیدگاه
تعداد دیدگاه‌ها: 21
مهدی محمدی نژاد
در تاریخ 1 شهریور 1401
محتوای کامنت محتوای کامنت محتوای کامنت محتوای کامنت محتوای کامنت محتوای کامنت محتوای کامنت محتوای کامنت محتوای کامنت محتوای کامنت محتوای کامنت محتوای کامنت محتوای کامنت محتوای کامنت محتوای کامنت محتوای کامنت محتوای کامنت محتوای کامنت محتوای کامنت محتوای کامنت محتوای کامنت
محتواهای مرتبط
طرح درس‌های ماه مبارک رمضان
طرح درس‌های ماه مبارک رمضان
طرح درس‌های ماه مبارک رمضان
طرح درس‌های ماه مبارک رمضان
طرح درس‌های ماه مبارک رمضان
طرح درس‌های ماه مبارک رمضان
طرح درس‌های ماه مبارک رمضان
طرح درس‌های ماه مبارک رمضان
کلمات کلیدی
# خورشید مقدس # امام رضا علیه السلام # کتاب # ولادت امام رضا علیه السلام