اگر سخنران و یا دعوت کننده هستید کد ملی، و اگر کارشناس هستید نام کاربری را وارد نمایید
Alternate Text
1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست
برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.
اگر مایلید مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت السلام و المسلمین
صادق نصیری

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
محمد علی عدالت

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی, عربی

حجت السلام و المسلمین
سیدمحسن موسوی

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت السلام و المسلمین
سید محمدعلی رحیمی

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت السلام و المسلمین
مسعود عظیمی

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی, لری

حجت السلام و المسلمین
حمزه هاشمی ارکوینی

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
فرهاد دولت

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی, لری, عربی

حجت السلام و المسلمین
جمال محمدی

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
اصغر کارجو اجیرلو

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی, ترکی

12345...65