اگر سخنران و یا دعوت کننده هستید کد ملی، و اگر کارشناس هستید نام کاربری را وارد نمایید
1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست
برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.
اگر مایلید، مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت الاسلام و المسلمین
محمد حسین صابری اراکی

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی, عربی

حجت الاسلام و المسلمین
محمد رفیعی

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی, عربی

حجت الاسلام و المسلمین
سید محمدعلی رحیمی

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
محمد علی عبدالهی کوتیانی

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی, عربی

حجت الاسلام و المسلمین
بهروز عباسی

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی, لری, عربی

حجت الاسلام و المسلمین
حسین ساجدی

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
مسعود عظیمی

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی, لری

حجت الاسلام و المسلمین
سیدمحسن موسوی

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
رضا تاج آبادی

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی

12345...138