اگر سخنران و یا دعوت کننده هستید کد ملی، و اگر کارشناس هستید نام کاربری را وارد نمایید
حجت الاسلام والمسلمین داود تقی لو
تحصیلات
کارشناسی ارشد علوم سیاسی
فلسفه سیاسی موسسه امام خمینی ره
سطح 2 فقه
حوزه علمیه فم
درباره
خارج فقه و اصول و دکتری علوم سیاسی
10 سال پژوهشی
10 سال تبلیغی
زنجان
فرهنگی و علمی
حمایت های بیشتر از برنامه‌ها بدون تداخل کار با سایر نهادها
نمونه سخنرانی / روضه
سوابق اجرایی، تبلیغی
سوابق تبلیغی
از سال 84 مبلغ هستم
اوایل مدارس
هیأت و مساجد
سوابق آموزشی
• سوابق تدریس
1. حکومت اسلامی، دانشگاه زنجان (طرح ولایت)، سال تحصیلی 1394
2. اندیشه سیاسی اسلام، کانون فرهنگی تربیتی باب الحوائج(ع)، سال تحصیلی 1393
3. برخی دروس حوزوی، مدرسه علمیه امام صادق(ع) زنجان، سال تحصیلی 1393-1392
4. دروس معارف اسلامی، کانون فرهنگی تربیتی باب الحوائج(ع)، سال تحصیلی 1394-1390
5. برخی از آثار استاد مطهری، کانون فرهنگی تربیتی باب الحوائج(ع)، سال تحصیلی 1394-1392
6. انقلاب اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت، نیمسال دوم 1399-1400، 4واحد.
7. انقلاب اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، نیمسال اول 1400، 2واحد.
8. انقلاب اسلامی، دانشگاه زنجان، نیمسال دوم 1400-1401، 4واحد.
9. اندیشه ها و وصایای امام خمینی ره، دانشگاه آزاد زنجان، 1400-1401، 20واحد
10. اصول فقه1، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت، نیمسال دوم 1399-1400، 2واحد.
11. متون فقه1، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت، نیمسال دوم 1399-1400، 2واحد.
12. طرح کلی اندیشه اسلامی در قران، دانشگاه فرهنگیان و آزاد اسلامی زنجان، 1399، با اساتید.
13. انسان 250 ساله، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، 1399، با اساتید.
سوابق پژوهشی
10 سال سابقه پژوهشی به عنوان محقق مرکز دایره‌المعارف علوم عقلی وابسته به موسسه امام خمینی ره
تدوین کتب و مقالات علمی پژوهشی و ترویجی و پژوهش های دیگر
1. «انگاره¬ها و ساختار سیاسی مطلوب از منظر استاد مطهری»، فصلنامه سیاست، دوره49، شماره2، تابستان1398؛ 1735-9686شاپا، https://jpq.ut.ac.ir/article_72207.html. ص291-309
2. امنیت به¬مثابه فضیلت در آراء فارابی، نشریه امنیت¬پژوهی، پاییز 1399، ش71؛ 1735-8671 شاپا، http://fstc.ac.ir/post/article/179
3. تحلیل ساختاری _ مضمونی دلالت¬های امنیتی-دفاعی سوره محمد(ص)، نشریه امنیت¬پژوهی، 1400، ش73؛
4. بررسی و نقد مبانی رقابت سیاسی در لیبرال دموکراسی، حکومت اسلامی، تابستان1399، ش96؛ x 008 -1561، http://mag.rcipt.ir/article_122448.html
5. اصول رقابت سیاسی براساس اسناد بالادستی پیشنهادی در راستای تکمیل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره99، بهار 1400، http://mag.rcipt.ir/article_136388.html، 1561-008X،
6. مقاله «Justice in Political Philosophy of Ayat-Allah Motahhari» در نشریه International Academic Journal of Humanities؛ Vol. 3, No. 7, 2016, pp. 92-104؛ ISSN 2454-2245،
7. ماهیت، امکان و ارکان اتحاد در فلسفه سیاسی اسلامی، نشریه معارف عقلی، شماره 40، زمستان1399.
8. مقاله «تبلور انگاره¬های سیاسی اسلام در مردم¬سالاری دینی از منظر فلسفه سیاسی استاد مطهری»؛ نشریه معارف عقلی، شماره 36، بهار و تابستان 97؛ http://maarefeaqli.nashriyat.ir/node/777
9. مقاله «مبانی فلسفه سیاسی استاد مطهری» در نشریه معرفت؛ شماره 226، مهر 1395؛
10. مقاله «عدالت در فلسفه سیاسی استاد مطهری»، کنگره بین-المللی زبان و ادبیات، 1395؛
11. مقاله «تزکیه _ تهذیب» ج4 مجموعه مفاهیم بنیادین فلسفه سیاسی اسلامی، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران؛ تهران: 1396؛
12. تایید نهایی انتشار مقاله «تعلیم _ تربیت» در مجموعه مفاهیم بنیادین فلسفه سیاسی اسلامی از سوی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران؛
13. مدخل «نخبگان» به سفارش طرح دانشنامه انقلاب اسلامی زیر نظر دفتر حفظ و نشر آثار رهبری
14. مدخل «اتحاد» برای فرهنگ¬نامه فلسفه سیاسی به درخواست دایره¬المعارف علوم عقلی
15. مدخل آنارشیسم برای فرهنگ نامه فلسفه سیاسی به درخواست دایره¬المعارف علوم عقلی
16. مقاله رقابت سیاسی متعالی از منظر امام خمینی(ره)، ماهنامه حوزه انقلابی، بهار 1400
17. مدخل استبداد برای اندیشه¬نامه استاد مطهری
18. انتشار چکیده مقاله «جایگاه فطرت در معرفت¬شناسی استاد مطهری» در کتاب چکیده مقالات همایش بین¬المللی اندیشه¬های فلسفی استاد مطهری؛ 1395
19. انتشار چکیده مقاله قدرت و مشروعیت در آراء استاد مطهری، همایش بازخوانی اندیشه¬های استاد مطهری در مواجهه با مسائل روز، 1399
مقالات در دست ارزیابی:
20. مدخل استبداد برای دانشنامه استاد شهید مطهری
مقالات در دست تالیف
21. اهداف رقابت سیاسی مبتنی بر اسناد بالادستی و ارزیابی آن در پیش¬نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
22. درآمدی بر فلسفه سیاسی استاد مطهری
23. مدخل «تربیت» برای فرهنگ نامه فلسفه سیاسی به درخواست دایره¬المعارف علوم عقلی
تألیف و ترجمه کتاب:
1. اصطلاح¬نامه فلسفه سیاسی، مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی وابسته به موسسه امام خمینی، قم: 1396
2. نمایه موضوعی منابع فلسفه سیاسی، مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی وابسته به موسسه امام خمینی، قم: 1398
3. مفاهیم بنیادین حکمت سیاسی اسلامی، ج4، علی¬اکبر علیخانی و همکاران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1396
4. همکاری علمی در تدوین کتاب «حکومت و سیاست در قرآن» که به سفارش سمت از جانب دکتر مهدی امیدی تالیف شده است.
کتاب تألیفی در دست ارزیابی:
• درآمدی بر فلسفه سیاسی استاد مطهری
• سابقه همکاری با مراکز پژوهشی و انجمن¬های علمی
1. محقق گروه فلسفه سیاسی مرکز دایره المعارف علوم عقلی وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) از سال 1390 تا کنون؛
2. همکاری پژوهشی با موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در استخراج مطالب و تألیف مقاله برای کتاب «مفاهیم بنیادین فلسفه سیاسی اسلامی» که به همت جناب آقایان دکتر علی¬اکبر علیخانی و همکاران، 8 جلد آن تاکنون تألیف شده است.
3. تألیف مقاله برای دانشنامه انقلاب اسلامی به سفارش دفتر مقام معظم رهبری
4. همکاری علمی در طرح چالش¬های جمهوری اسلامی ایران، بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم، 1398
سوابق اجرایی
عضو موسس کانون قرآنی مکتب القرآن الحسینی (زنجان)
عضو گروه¬های فرهنگی تبلیغی ولایت (زنجان) و قول سدید حق (قم)
عضو شورا و مسئول علمی پایگاه بسیج امام خمینی(ره) مدرسه علمیه امام صادق(ع) زنجان سال 1383
خادم و امام محله پایگاه اجتماعی مجتمع 8000نفری رضوان در شهرشتان زنجان
سابقه خدمت در نهاد رهبری در دانشگاه
مهارت ها
آشنایی با زبان
عربی (زیاد)
انگلیسی (متوسط)
مهارت های تجربی
پژوهشی (زیاد)
گواهی پایان دوره
روایتگری - سیره شهدا
تخصص ها
زبان ها و گویش
فارسی
ترکی
موضوعات سخنرانی
علوم سیاسی
انقلاب اسلامی
ولایت فقیه
تمدن اسلامی
دشمن شناسی
گروه ها
جوان
میانسال
هیئتی
مسجدی
طلبه
کارمند
دانشجو
فرهنگی
رزومه شما جهت بررسی، برای کارشناس مربوطه ارسال شد
جهت بازگشت به صفحه پیشخوان اینجا کلیک کنید