اگر سخنران و یا دعوت کننده هستید کد ملی، و اگر کارشناس هستید نام کاربری را وارد نمایید
1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست

برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.

متوجه شدم
اگر مایلید، مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت الاسلام و المسلمین
مسعود رستمی

موقعیت : کرمانشاه - صحنه
زبان/گویش : فارسی, لری, سایر

حجت الاسلام و المسلمین
اسماعیل پیش آهنگ

موقعیت : فارس - داراب
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
مصطفی اسمعیلی

موقعیت : گیلان - رودسر
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
امین صفاریان

موقعیت : خوزستان - اهواز
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
سید مصطفی حسینی

موقعیت : مرکزی - کمیجان
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
مهدی رحمت پور

موقعیت : خوزستان - آغاجاری
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
حبیب الله رحیمی

موقعیت : فارس - قیروکارزین
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
محمد رحیمی

موقعیت : مرکزی - ساوه
زبان/گویش : فارسی, لری, سایر

حجت الاسلام و المسلمین
سید محمد مهدی موسوی

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی