اگر سخنران و یا دعوت کننده هستید کد ملی، و اگر کارشناس هستید نام کاربری را وارد نمایید
1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست
برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.
اگر مایلید، مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت الاسلام و المسلمین
رضا نجم پور

موقعیت : کرمان - شهربابک
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
محمد حسن اسماعیلی

موقعیت : گلستان - گنبدکاووس
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
عبدالرحیم پای سخن

موقعیت : فارس - لامرد
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
سعید فاضل

موقعیت : اصفهان - لنجان
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
جواد صیدانلو

موقعیت : مازندران - گلوگاه
زبان/گویش : فارسی, ترکی, عربی

حجت الاسلام و المسلمین
هادی نصرت آبادی

موقعیت : کرمان - سیرجان
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
محمدحسین شیردل

موقعیت : آذربایجان غربی - خوئ
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
علی آب روشن

موقعیت : همدان - کبودرآهنگ
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
خالد مجدم

موقعیت : خوزستان - شادگان
زبان/گویش : فارسی, عربی