1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست

برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.

اگر مایلید، مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت الاسلام و المسلمین
حسینعلی کاظمی کفرانی

موقعیت : اصفهان - اصفهان
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
حسین رحیمی سکه روانی

موقعیت : فارس - جهرم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
جعفر عرب شیبانی

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
حامد فتاحی

موقعیت : کرمانشاه - کرمانشاه
زبان/گویش : فارسی, لری

حجت الاسلام و المسلمین
مصطفی قاسمی

موقعیت : اصفهان - کاشان
زبان/گویش : فارسی, عربی

حجت الاسلام و المسلمین
روح الله احمدآبادی

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
رضا قاسمی

موقعیت : تهران - تهران
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
سعید صبحی هوجقان

موقعیت : آذربایجان شرقی - مرند
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
محمدعلی عدالت

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی, عربی