اگر سخنران و یا دعوت کننده هستید کد ملی، و اگر کارشناس هستید نام کاربری را وارد نمایید
Alternate Text
1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست
برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.
اگر مایلید مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت السلام و المسلمین
سیدحسین حسینی

موقعیت : مرکزی - محلات
زبان/گویش : سایر

حجت السلام و المسلمین
قاسم صادقپور

موقعیت : مرکزی - محلات
زبان/گویش : سایر

حجت السلام و المسلمین
کریم رحیمی

موقعیت : مرکزی - محلات
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
سیدشمس اله صادقی گل تپه ئی

موقعیت : مرکزی - کمیجان
زبان/گویش : فارسی, ترکی, عربی

حجت السلام و المسلمین
بهمنیار کیانی

موقعیت : مرکزی - کمیجان
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت السلام و المسلمین
محمد رحیمی

موقعیت : مرکزی - کمیجان
زبان/گویش : فارسی, لری, سایر

حجت السلام و المسلمین
سید احمد میرنظامی مدنی

موقعیت : مرکزی - خنداب
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
محمد قربانعلی نژاد

موقعیت : مرکزی - خنداب
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت السلام و المسلمین
ذبیح الله مولایی

موقعیت : گیلان - آستارا
زبان/گویش : فارسی, ترکی

1...34567...65