اگر سخنران و یا دعوت کننده هستید کد ملی، و اگر کارشناس هستید نام کاربری را وارد نمایید
Alternate Text
1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست
برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.
اگر مایلید مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت السلام و المسلمین
علی محمدی

موقعیت : مرکزی - خمین
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت السلام و المسلمین
اکبر اخلاقی لجبینی

موقعیت : مرکزی - خمین
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
رسول ابوالقاسمی

موقعیت : مرکزی - دلیجان
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
مجید احمدی

موقعیت : مرکزی - دلیجان
زبان/گویش : فارسی, عربی

حجت السلام و المسلمین
جابر مجیدی

موقعیت : مرکزی - ساوه
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت السلام و المسلمین
علی بدرخانی

موقعیت : مرکزی - ساوه
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت السلام و المسلمین
معین شرافتی

موقعیت : مرکزی - ساوه
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
رسول قنبری

موقعیت : مرکزی - شازند
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت السلام و المسلمین
محسن عابدی نسب

موقعیت : مرکزی - شازند
زبان/گویش : فارسی