1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست

برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.

اگر مایلید، مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت الاسلام و المسلمین
الیاس خودستان

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی, عربی

حجت الاسلام و المسلمین
جواد عرب صاحبی

موقعیت : خراسان رضوئ - خواف
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
بهزاد حاجیانی

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
مهدی صارمی

موقعیت : خراسان رضوئ - مشهد
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
مهدی فرجی کوهستانی

موقعیت : گیلان - لنگرود
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
جابر مجیدی

موقعیت : مرکزی - ساوه
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
ابراهیم محمدی

موقعیت : قزوین - قزوین
زبان/گویش : فارسی, ترکی, عربی

حجت الاسلام و المسلمین
حسن شفیعی اسکستان

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
محمدرضا علیپوراستخری

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی