اگر سخنران و یا دعوت کننده هستید کد ملی، و اگر کارشناس هستید نام کاربری را وارد نمایید
1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست
برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.
اگر مایلید، مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت الاسلام و المسلمین
حسین مقدم کوهی

موقعیت : زنجان - خرمدره
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
محسن سیمایی

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
محمد رضا فاتح

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
محمدرضا اکبری

موقعیت : اصفهان - تیران وکرون
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
محمد طاهری متین

موقعیت : خوزستان - هفتکل
زبان/گویش : فارسی, لری

حجت الاسلام و المسلمین
هادی صفری

موقعیت : اصفهان - اصفهان
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
سید نصرت اله جعفری موسوی

موقعیت : لرستان - بروجرد
زبان/گویش : فارسی, لری, عربی, سایر

حجت الاسلام و المسلمین
رسول حسنی پسند

موقعیت : زنجان - زنجان
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
صابر آزادی بهمنانی

موقعیت : سمنان - آرادان
زبان/گویش : سایر