1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست

برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.

اگر مایلید، مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت الاسلام و المسلمین
عبدالمجید احمدیان دولت آبادی

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
محمدجعفر مصلحی

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
علی آزادان

موقعیت : آذربایجان شرقی - هریس
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
محمد قادری

موقعیت : بوشهر - بوشهر
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
محمد محمدی

موقعیت : خراسان رضوئ - مشهد
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
مصطفی مهدیان

موقعیت : یزد - اردکان
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
مرتضی جمشیدی

موقعیت : البرز - کرج
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
هادی شکیبانیا

موقعیت : قزوین - قزوین
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
امیر فلاحت جمال آباد

موقعیت : آذربایجان شرقی - تبریز
زبان/گویش : فارسی, ترکی