1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست

برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.

متوجه شدم
اگر مایلید، مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت الاسلام و المسلمین
محمدحسین خدایی

موقعیت : زنجان - زنجان
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
علیرضا مشتاقیان

موقعیت : اصفهان - اصفهان
زبان/گویش : فارسی, عربی

حجت الاسلام و المسلمین
سعید حیاتی

موقعیت : فارس - لامرد
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
احمد امیدی

موقعیت : فارس - جهرم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
سید روح الله صادقیان

موقعیت : فارس - شیراز
زبان/گویش : فارسی, لری

حجت الاسلام و المسلمین
حسن عسکری کفرانی

موقعیت : اصفهان - اصفهان
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
محمدرضا نادری لیفرجانی

موقعیت : فارس - فیروزآباد
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
سجاد حیدری

موقعیت : گیلان - رشت
زبان/گویش : فارسی, سایر

حجت الاسلام و المسلمین
محمد ملحج

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی, عربی, سایر