اگر سخنران و یا دعوت کننده هستید کد ملی، و اگر کارشناس هستید نام کاربری را وارد نمایید
1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست
برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.
اگر مایلید، مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت الاسلام و المسلمین
حسن شعبانی

موقعیت : زنجان - زنجان
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
سیدعلی جعفری

موقعیت : سمنان - گرمسار
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
مهدی رضایی

موقعیت : کردستان - قروه
زبان/گویش : فارسی, لری, ترکی, عربی, سایر

حجت الاسلام و المسلمین
سید حجت الله صادقیان

موقعیت : فارس - شیراز
زبان/گویش : فارسی, لری

حجت الاسلام و المسلمین
علی بلوطی

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
رضا محمدی

موقعیت : زنجان - خرمدره
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
نصیر بامری

موقعیت : سیستان وبلوچستان - نیک شهر
زبان/گویش : فارسی, لری

حجت الاسلام و المسلمین
سید سجاد موسوی جلیلی

موقعیت : زنجان - زنجان
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
هادی صفری

موقعیت : اصفهان - اصفهان
زبان/گویش : فارسی