اگر سخنران و یا دعوت کننده هستید کد ملی، و اگر کارشناس هستید نام کاربری را وارد نمایید
1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست

برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.

متوجه شدم
اگر مایلید، مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت الاسلام و المسلمین
حسین اعتمادی نیا

موقعیت : خراسان رضوئ - مشهد
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
غلام حیدر گرمابی

موقعیت : خراسان رضوئ - مشهد
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
جواد کروژدهی

موقعیت : خراسان رضوئ - جوین
زبان/گویش : فارسی, ترکی, سایر

حجت الاسلام و المسلمین
بهادر ظاهری

موقعیت : تهران - تهران
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
علی محمودآبادی

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
سیدابوالفضل رضوی

موقعیت : خراسان جنوبی - درمیان
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
علی چگینی

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
احمدرضا قربانی

موقعیت : البرز - کرج
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
علی کاظمی

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی