اگر سخنران و یا دعوت کننده هستید کد ملی، و اگر کارشناس هستید نام کاربری را وارد نمایید
1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست
برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.
اگر مایلید، مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت الاسلام و المسلمین
حمید رضا احمدی بادجانی

موقعیت : کرمان - کهنوج
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
احمد پرهیزگار

موقعیت : فارس - گراش
زبان/گویش : فارسی, سایر

حجت الاسلام و المسلمین
صفر یوسفی شهرکی

موقعیت : فارس - شیراز
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
مسلم میرزایی

موقعیت : فارس - لامرد
زبان/گویش : فارسی, عربی

حجت الاسلام و المسلمین
علی محبی

موقعیت : فارس - فسا
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
بهبود برازنده

موقعیت : فارس - جهرم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
رضا ابراهیمی

موقعیت : فارس - جهرم
زبان/گویش : فارسی, لری, عربی

حجت الاسلام و المسلمین
محمد رضا حسینی

موقعیت : فارس - جهرم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
عباس باباشاهوردی

موقعیت : قزوین - قزوین
زبان/گویش : فارسی