اگر سخنران و یا دعوت کننده هستید کد ملی، و اگر کارشناس هستید نام کاربری را وارد نمایید
1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست
برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.
اگر مایلید، مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت الاسلام و المسلمین
مهدی سلطانیان

موقعیت : ایلام - چرداول
زبان/گویش : فارسی, لری, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
علیرضا جبالی

موقعیت : فارس - گراش
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
علی صغیرا

موقعیت : اصفهان - اصفهان
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
یارالدین بلواسی

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی, لری, سایر

حجت الاسلام و المسلمین
رضا علی بخشی

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی, عربی

حجت الاسلام و المسلمین
محمد جواد بازاری جامخانه

موقعیت : مازندران - سارئ
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
مالک حسنی

موقعیت : زنجان - زنجان
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
هادی یعقوبی ویشکایی

موقعیت : گیلان - رشت
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
هوشنگ اسحقی نیموری

موقعیت : مازندران - چالوس
زبان/گویش : فارسی