اگر سخنران و یا دعوت کننده هستید کد ملی، و اگر کارشناس هستید نام کاربری را وارد نمایید
1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست
برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.
اگر مایلید، مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت الاسلام و المسلمین
عبدالمجید احمدیان

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
محمدرضا امیری

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
مصطفی همدانی

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
سعید حقی پور

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
محسن عبدالله زاده

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی, عربی

حجت الاسلام و المسلمین
رضا امیرزاده

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
وحید امیری

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
سید عبدالله بحرینی

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی, عربی

حجت الاسلام و المسلمین
مختار شریفی

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی