اگر سخنران و یا دعوت کننده هستید کد ملی، و اگر کارشناس هستید نام کاربری را وارد نمایید
1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست
برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.
اگر مایلید، مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت الاسلام و المسلمین
احمد تقی زاده

موقعیت : آذربایجان شرقی - بستان آباد
زبان/گویش : فارسی, ترکی, عربی

حجت الاسلام و المسلمین
مجید آقاجانی

موقعیت : آذربایجان شرقی - تبریز
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
هادی محمدآبادی

موقعیت : کرمان - کرمان
زبان/گویش : فارسی, عربی

حجت الاسلام و المسلمین
محمدحسن حاجی پور

موقعیت : فارس - کازرون
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
سید محمد باقر طباطبایی

موقعیت : خراسان رضوئ - مشهد
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
حسن محمدی

موقعیت : قزوین - قزوین
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
رضا فهیمیان

موقعیت : قزوین - آبیک
زبان/گویش : فارسی, سایر

حجت الاسلام و المسلمین
منصور حاجی زاده

موقعیت : قزوین - آوج
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
سعید عبدالهی

موقعیت : قزوین - قزوین
زبان/گویش : فارسی, ترکی, عربی