اگر سخنران و یا دعوت کننده هستید کد ملی، و اگر کارشناس هستید نام کاربری را وارد نمایید
1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست
برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.
اگر مایلید، مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت الاسلام و المسلمین
علی اصغر یوسفی

موقعیت : قم - قم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
مهدی بامداد

موقعیت : فارس - شیراز
زبان/گویش : عربی, انگلیسی

حجت الاسلام و المسلمین
غلامرضا اسلامی جهرمی

موقعیت : فارس - شیراز
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
سیدمهدی میرقادری

موقعیت : فارس - اقلید
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
عبداله موحدی گنجینه کتاب

موقعیت : آذربایجان شرقی - هشترود
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
محمد اسماعیلی

موقعیت : آذربایجان شرقی - اسکو
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت الاسلام و المسلمین
وحید حجتی

موقعیت : تهران - تهران
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
محمود رحمانیان کوشککی

موقعیت : فارس - جهرم
زبان/گویش : فارسی

حجت الاسلام و المسلمین
امیرحسین عباس پور

موقعیت : فارس - داراب
زبان/گویش : فارسی, عربی