چراغ منبر را در طول قرن‌ها مبلغان بی‌شمار روشن نگه داشته‌اند و معارف را قطره‌قطره به تشنگان چشانده‌اند. در این میان، توفیق رفیق مبلغانی شده و توانسته‌اند در عرصۀ تبلیغ به سبکی خاص و ارائه‌ای اثرگذار دست یابند و نمایان‌تر از دیگران پرتو افشانند. راز توفیق این مبلغان، گوهری گران‌بها برای مبلغان جوان است.

 

«شمع جمع»، مبلغان موفق و اثرگذار را به شما می‌شناساند.

به زودی...