گزیدهٔ سخن اساتید همایش طلایه‌داران تماشای تمامی ویدیو ها

زمان برگزاری این همایش به پایان رسیده است.

برای مشاهده فیلم‌ و متن کامل سخنان اساتید باید اهلِ «شمع» باشید.

۰